facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Актуално

books3_678x410_crop_478b24840a
11.03.2016 14:40

Етични проблеми в медицината

Междудепартаментен семинар

Корпус 2, зала 703

Организатори:
департамент „Философия и социология“
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
проф. д-р Христо Тодоров

Дискутант:
доц. д-р Маргарита Станкова

Лекцията „Етика – приложни етики – етика в медицината“ е замислена като встъпление към семинара „Етични проблеми в медицината“. Целта на лекцията е да се изясни мястото на медицинската етика в полето на етиката като една от големите поддисциплини на философията. Най-напред се дава кратко обяснение на предмета и задачите на етиката. Тя се определя като наука за морала и общите морални задължения. След се това представя идеята за приложни етики като полета на специални морални задължения – например юридическа етика, медийна етика, бизнес етиката и пр. Накрая се дават по-подробни обяснения за обхвата и спецификата на медицинската етика като една от приложните етики.