facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Актуално

books1_678x410_crop_478b24840a
10.05.2017 18:00

Междудепартаментен семинар „Помагащи технологии за контрол с поглед - приложение при работа с деца с увреждания“

Корпус 2, зала 304

Организатори:
департамент „Здравеопазване и социална работа“
департамент „Когнитивна наука и психология“

Водещи:
доц. д-р Морис Гринберг
гл. ас. д-р Евгения Христова

Модератор:
гл. ас. д-р Полина Михова

Участници:
студенти от НБУ

Демонстрация на възможностите на помагащите технологии в полза на логопедичната практика.

Технологиите за контрол с поглед са предназначени за деца и възрастни с комплексни нужди – хора, които не могат да говорят и са с тежки физически увреждания, поради които имат проблеми с фината моторика (трудности при извършване на прецизни и координирани движения на ръцете). Такива проблеми могат да възникнат още в периода около раждането – напр. при детска церебрална парализа (ДЦП). При част от тях са нарушени не само двигателните функции, но и говорът. Така тези деца не могат да общуват, да се учат и да се развиват. В същото време голяма част от тези деца имат запазени когнитивни способности в една или друга степен, но са затворници в телата си – те чуват и разбират, но не могат да изразят това, което мислят и чувстват.

Една от най-мощните съвременни помагащи технологии е основана на проследяване на погледа (eye-tracking). Устройствата за проследяване на погледа регистрират къде точно гледа човек върху екрана на компютъра. Те се състоят от камери и софтуер, които проследяват движенията на очите и изчисляват посоката на погледа. „Контрол на компютър с поглед“, „комуникация чрез поглед“, „взаимодействие чрез поглед“ – тези наименования са опит да се предадат накратко възможностите, които се предоставят от технологиите за проследяване на погледа. Устройствата са относително малки, поставят се под екрана на лаптоп, настолен компютър или таблет и се включват в USB вход. Насочването на погледа придвижва курсора, а задържането на погледа е натискане на бутон на мишката.

Помагащите технологии за контрол с поглед дават възможност да се използват както съществуващите стандартни програми на един компютър, така и специализиран софтуер, който е насочен към обучение на деца. Това обучение е особено важно в ранна детска възраст – с помощта на специално създадени игри децата могат да започнат от 2-годишна възраст да се забавляват и да развиват основни когнитивни умения като разбиране на причина и следствие, концентрация на вниманието, възможност за избор. След това се преминава към обучение за комуникация с помощта на символи, а след това и с писмена реч – тогава технологията за контрол с поглед се комбинира със софтуер за преобразуване на символи или текст в синтезирана реч и комуникацията с околните става още по-лесна.

Технологията за контрол с поглед дава възможност и за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър. Чрез специализиран софтуер могат да се използват занимания за трениране на внимание и концентрация. Също така може да се общува чрез символи, които се превръщат в компютърно генерирана реч.

Много важно приложение на технологииите за контрол с поглед е тяхното използване като метод за оценка и диагностика и съответно – за разработване на учебни планове. Това приложение е изключително важно при деца, които не говорят и диагностиката по друг начин е изключително трудна или невъзможна.