facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Актуално

p3388647_678x410_crop_478b24840a
14.10.2023 09:30

Научен семинар „Voice therapy“

Корпус 1, Аула


Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Лектор:
Норма Камилиери  - Председател на Европейска асоциация по логопедия / Mrs. Norma Camilleri, ESLA chairman


Модератори:
доц. д-р Полина Михова
доц. д-р Маргарита Станкова


Участници:

Студенти и преподаватели

Официално поканени от името на Сдружение на частно практикуващите логопеди в Бъэлгария (СЧПЛ) представители на:

 • Министерство на здравеопазването
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Председателя на парламентарната комисия по здравеопазването
 • Председателя на парламентарната комисия по образованието и науката
 • Председателя на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика
 • Председателя на Националната асоциация по оценяване и акредитация
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Бургаски свободен университет
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“
 • Медицински университет - Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“

 

Инициативата се реализира съвместно със Сдружение на частно практикуващите логопеди в Бъэлгария (СЧПЛ)

Участници от НБУ в събитието ще бъдат:

 • студенти от БП „Логопедия“, Майнър-програма (втора специалност) „Логопедия“, БП „Психология“, МП „Езикова и речева патология“;
 • преподаватели и студенти, участници в Системата за тюторство на НБУ;

По програма, събитието ще е академичното продължение на работната среща на 13 октомври, която също ще се проведе в НБУ.

 

Програма

 • 09:00 – 10:00 - Registration, welcome coffee
 • 10:00 – 10:15 - Welcome from Mrs. Gergana Dimova
 • 10:15 – 10:30 - Welcome from Mrs. Norma Camilleri – ESLA chairman
 • 10:30 – 12:00 - Assessment and different therapy techniques for voice, Mrs. Norma Camilleri
 • 12:00 – 12:15 - Questions & Discussion
 • 12:15 – 13:00 - Lunch break
 • 13:00 – 14:00 - Voice disorders and swallowing disorders, M. Simonska and A. Andreeva
 • 14:00 – 15:00 – Laryngectomized patients, assoc. prof. Pazardzhikliev
 • 15:00 – 17:00 – Practical workshop on voice warm-up (with BG translation), Mrs. Norma Camilleri

 

Норма Камилиери е изпълнителен директор на Малтийската федерация на професионалните асоциации и председател на Европейската асоциация на логопеди.  Тя е логопед със специален фокус върху гласовите нарушения, като нейното мото е, че „гласът е уникален инструмент“! Част от нейната работа включва провеждане на семинари за професионално работещи с гласа си, за да ги обуча за грижите и правилното използване на гласа, като по този начин реализира фундамента на превантивна грижа и ограничаване на появата на проблеми. Също така,  г-жа Норма Камилиери работи текущо с пациенти с гласови нарушения. Тя е инициатор и вдъхновител в сферата на управлението на доброволческите организации, с фокус върху здравеопазването.