facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Конкурси

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 23/19.03.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 23/19.03.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Полина Михова Михова-Павлова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.08.2021 / 16:00
 • Зала
  zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 97 от 13.11.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/13.11.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Румен Горанов Петров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.03.2021 / 16:20
 • Зала
  Виртуална класна стая

Прикачени файлове

Академична длъжност професор на 1/2 щат, ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор на 1/2 щат, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Орлин Стефанов Тодоров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.01.2018 / 16:20
 • Зала
  111, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 41 от 23.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/23.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Светлозар Методиев Василев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  11.08.2017 / 10:00
 • Зала
  404, корпус ІІ

Прикачени файлове