facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Партньори

Военномедицинска академия


Клинична лаборатория, Военномедицинска академия


Агенция по безопасност на храни


Община Своге


МБАЛ Своге


МБАЛСМ Пирогов


Медицински университет, София


Медицински университет, Варна


Национален център за здравна информация


Медицинска техника инженеринг ЕООД


Медицински център “Хипократ”


Служба по трудова медицина “Дасян”


Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт


Онкологичен диспансер, гр. Враца


Логопедичен център "София"


Обучителен и терапевтичен център за работа с комуникативни нарушения


Фондация "Социална комуникация"


Център за настаняване от семеен тип "Ронкали" - гр. БУРГАС


Логопедичен център "Сиввена" - гр. Пловдив