facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.

проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.

проф. д-р Живка Бориславова Винарова, д.м.н.

Проф. д-р Живка Винарова, д.м.н. е автор и основател на  академично обучение по „Компютърни системи и технологии в медицината", което стартира през 1998 г. в Нов български университет.

От 2001 г. до 2011 г. е ръководител на департамент "Медикобиологични науки", НБУ.

Проф. Винарова е завършила Медицински Университет, специалност Физиология на човека.   

През 1997 г. е хабилитирана по шифър 02.21.10 „Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката - медицина, биокибернетика", доктор на медицинските науки от 2007 г. по шифър 03.01.53 „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" от 2007 г.

Професор е от 2009 г. по 03.01.53 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

Определена е от European Commission – Information Society Technologies: Systems and Services for the Citizen за национален координатор и сътрудник по въпросите на Телемедицината.

Основните й научни интереси са свързани с иновациите в академичното обучение по биомедицинска информатика, трудът и кариерното развитие на медицинския информатик и електронното здравеопазване, Телемедицина, mHealth, Стандарти в областта на медицинската информатика, Здравна информатика, Здравни информационни системи, Електронно здравеопазване, Електронно здравно досие

Допълнителни изследователски интереси в областта на: информационни системи с приложение в различни медицински  и здравни аспекти

Възможности за експертиза в областта на:  Телемедицина,  Електронно здравеопазване, Информационни системи  в медицината и здравеопазването

Проф. Винарова има над 250 научни публикации, около 30 дидактически помагала, 1 филмова дискография по електронно здравеопазване, автор  и съавтор на 7 монографии и книги.