facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Ръководител на департамент

Доц. д-р Маргарита Станкова


 

Доц. д-р Маргарита Станкова е завъшила Медицински университет, гр. София, специалност психиатрия и магистърска програма „Комуникативни нарушения“ в НБУ и докторска програма „Езикова и речева патология“ в НБУ. Преминала е курсове и обучения в NTNU, Трондхайм, Iavante Foundation, Гранада. От 2013 година е доцент по “Обществено здраве“ в НБУ в Департамент „Здравеопазване и социална работа“. От 2014 година е директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ. Ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ от 2016 г.

Научните и практически интереси на доц. д-р Маргарита Станкова са в областта на психопатологията, нарушенията в развитието, комуникативни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, интеграция на деца със специални образователни потребности, етиологични механизми и роля на средата за появата на нарушенията, програми за терапия, оценка на ефекта от терапевтични интервенции.

Доц. д-р Маргарита Станкова е автор на четири монографии в областта на нарушенията в развитието и 62 публикации в тази област. Редактор е на седем издания по темата, участвала е в 15 научни и приложни проекти в областта на работата с деца с нарушения в развитието.


За контакт:
корпус 2, офис 213
тел.: 02/ 8110 683, в. 2213
е-mail: mstankova@nbu.bg