facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Ръководител на департамент

 

Доц. д-р Полина Михова

Доц. д-р Полина Михова е завършила Нов български университет, гр. София, „Компютърни системи  и технологии в медицината“ - специалност на бакалавърско и магистърско ниво. През 2018 г. се дипломира и като магистър в програма „Рехабилитация при езикова и речева патология“. Докторската си степен защитава в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника през 2014 г. От 2021 г. е доцент по “Обществено здраве“ в НБУ в Департамент „Здравеопазване и социална работа“. През 2022 г. записва специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ към МУ София.

От 2016 г. е директор на Програмен съвет към Департамент „Здравеопазване и социална работа“.

През 2023 г. заема длъжността Ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“.

Научните и практически интереси на доц. д-р Полина Михова са насочени към разработване и внедряване на софтуерни решения в здравеопазването, в частност – в логопедичната практика; реализиране на телемедицина и по-конкретно средства и инструменти за провеждане на телепрактика; дизайн и разработване на среди за електронно обучение; работа и концепция за дизайн на мобилни приложения за терапия на комуникативни нарушения.

Доц. д-р Полина Михова е съавтор на две монографии в областта на електронното здравеопазване и медицинската информатика, както и на самостоятелна монография „Приложни софтуерни решения в здравеопазването“. Автор и съавтор е в над 30 публикации в тази област,  участвала e  в 10 научни и приложни проекти в областта на дигитализацията на здравеопазването, телемедицината, както и интегрирането на специализирани софтуерни решения и дидактически решения в различни приложни области.

 

За контакт:
корпус 2, офис 213
тел.: 02/ 8110 683, в. 2213
е-mail: pmihova@nbu.bg