facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

Съвет на департамента

доц. д-р  Екатерина Тодорова

ръководител на УПИЗ "Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности"

e-mail: e.todorova@nbu.bg

 

доц. д-р Маргарита Станкова

директор на УПИЗ „Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст“

e-mail: mstankova@nbu.bg

 

доц. д-р Мария Драгомирова

e-mail: mstoyanova@mail.nbu.bg

 

доц. д-р Полина Михова

e-mail: pmihova@nbu.bg

 

доц. д-р Румен Петров

e-mail: rumengpetrov@yahoo.com

 

гл. ас. д-р Иван Неделчев

е-mail: inedelchev@nbu.bg

 

ас. д-р Галина Маркова - Дерелиева

e-mail: galina.a.markova@gmail.com

 

ас. Виолета Глогова

е-mail:vglogova@nbu.bg

 

ас. Цвета Каменски

е-mail: tkamenski@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ БИОХ

доц. д-р Светлозар Василев

e-mail:svetlozar.vassilev@gmail.com

 

доц. д-р Харалан Александров

e-mail: hari.alexandrov@gmail.com

 

ас. Майя Младенова

e-mail:maya.mladenova@gmail.com